Over Interactie

Frits Bakker

Mijn naam is Frits Bakker. Ik ben in 2017 mediator geworden na de opleiding aan de Academie voor mediationopleidingen. Tot 1 januari 2024 was ik ook ingeschreven als MFN-registermediator. Na mijn rechtenstudie en promotie ben ik rechter geworden. Ik heb als rechter ervaring opgedaan in het civiele recht (waaronder ook kort geding), het strafrecht en het familierecht. Sinds 1993 combineer ik rechterlijk werk met bestuurlijk werk binnen de Rechtspraak en van 2012 t/m 2018 was ik full time bestuurder bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag. Sinds 1 januari 2019 ben ik weer familierechter in Haarlem. Daarmee ben ik heel blij, want ik miste het rechterlijk werk en dan vooral mensen helpen hun problemen op te lossen. Een van mijn standaardzinnen op de zitting is ‘Ik kan die knoop voor u doorhakken – daar ben ik heel goed in – maar niemand kan uw conflict zo goed oplossen, als u dat zelf kunt, maar ik kan u daar wel bij helpen’. En dan praten we erover, zoeken we naar alternatieven en lukt het vaak om een stap in de goede richting te zetten of zelfs het conflict helemaal op te lossen. Dat is het mooiste wat je kunt bereiken.

Wat kan ik voor je doen?

Op basis van rechterlijke ervaring weet je dat je bij mij als mediator altijd onvoorwaardelijke en strikte onpartijdigheid en onafhankelijkheid zult aantreffen. Als mediator ben ik erop uit om partijen zélf hun conflict te laten oplossen, maar ik laat partijen niet maar een beetje ‘zwemmen’. Mediationbijeenkomsten hebben bij mij een duidelijke structuur en zolang dat nodig is, neem ik ook de leiding. Naarmate partijen weer met elkaar in gesprek komen, nemen zij die leiding over en ga ik meer faciliteren. Daarbij help ik zo nodig actief bij het zoeken naar mogelijke oplossingen, waarbij het natuurlijk wel aan partijen is en blijft om die oplossing te kiezen, waarmee zij vrede hebben. Cliënten vinden dat er rust van mij uitgaat en vinden het prettig dat er zakelijk en doelmatig wordt gewerkt. Mediation is de beste manier om conflicten op te lossen, maar het moet niet eindeloos duren. We moeten ook onder ogen kunnen zien dat mediation soms niet de aangewezen weg is. Dan modderen we niet door naar de volgende sessie, maar houden we ermee op. Mediation kost geld en dus moet je er niet mee doorgaan, als het geen resultaat oplevert. Overigens is mediation meestal vele malen goedkoper én sneller dan een procedure bij de rechter. Ik ben nog steeds dagelijks bezig met het familierecht en ben daarin gespecialiseerd.

Maya Bakker-Clous

Mijn naam is Maya Bakker-Clous. Ik ben NVRG-geregistreerd relatie- en gezinstherapeut en register-EFT-therapeut. Ik heb langdurige ervaring als therapeut bij een GGZ-instelling. Daarnaast heb ik de opleiding tot mediator gevolgd. Ik werk zowel met paren, als met gezinnen. Mijn uitgangspunt als systeemtherapeut is dat wij samen zoeken naar het grotere geheel en niet alleen naar het individueel belang of het individuele probleem. Mijn rol daarbij is die van onpartijdige begeleider. Als er sprake is van een concreet conflict zet ik mediation technieken in om de deelnemers te begeleiden in het proces van conflictoplossing. Een onderdeel van mijn werk is tenslotte het begeleiden van gezinnen en relaties, waarin er sprake is van transgenderproblematiek. 

Wat kan ik voor je doen?

Soms raken we elkaar kwijt. De prachtige band die we hadden met elkaar kunnen we ineens niet meer zien, vinden of voelen. De verwijdering slaat toe zonder dat je het wilt. Al in heel veel gevallen heb ik stellen of gezinnen geholpen die band te hervinden en te helen. Dat is hard werken, maar de moeite waard. Ik denk wel eens dat wij in onze jachtige maatschappij en ons streven naar het perfecte plaatje te snel besluiten ‘dan maar uit elkaar te gaan’ met alle schade die daarbij hoort. Een relatie nieuwe inhoud geven of zelfs opnieuw op elkaar verliefd worden, kan dat dan? Ja, dat kan! Ik gebruik daarbij verschillende technieken, waaronder EFT. In EFT leren we emoties weer te voelen, uit te spreken en te herkennen en stappen we uit onze platgetreden communicatiepatronen. Als de veiligheid er weer is, kan de relatie weer versterkt en hersteld worden. Soms is de band door conflict flink verstoord geraakt en is de belangrijkste behoefte dat conflict uit de weg te ruimen, zodat je weer verder kunt – ook met elkaar. Dan kan ik je bij het vinden van een oplossing voor het conflict begeleiden als mediator.Onderdeel van relatietherapie is soms het houden van individuele gesprekken met de partners. Als beide partners daarmee instemmen kan dat een heel effectieve tussenstap zijn. Ook daarbuiten zie ik cliënten op individuele basis, bv. om te coachen ná een relatiebreuk.

Wij staan geregistreerd bij:

Ik heb een klacht

Meer informatie

Spoed afspraak

0647004727

CONTACT

Kamperlaan 180, 2012 JA Haarlem

per 15 januari 2024:

Kennemerweg 2, 2061HS Bloemendaal

0647004727

Interactie.contact@gmail.com

KvK: 70203636

BTW: 858189458

SPOED AFSPRAAK MAKEN:

Wij respecteren uw persoongegevens. Daarom maakt Interactie geen gebruik van een contactformulier. Contact opnemen met Interactie kan via de mail, bellen of per sms.

Therapie: 0647004727

Mediation: 0623461304