Klachten behandelen

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de werkzaamheden van Interactie. Je kunt je klachten of bezwaren zowel mondeling, als schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij zullen daarop binnen 6 weken reageren. Als klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost kun je je voor klachten over therapie wenden tot de klachten- en geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl) en voor klachten over mediation tot de klachten en geschilleninstantie van de MFN (www.mfnregister.nl).