Familiemediation

Conflicten in de familie

Conflicten zijn inzet algemeen heftiger naarmate er meer sprake is van relaties tussen partijen. Natuurlijk is er ook in zakelijke conflicten sprake van emoties, maar de relationele component maakt het lastiger om met een rationele en zakelijke benadering naar een conflict te kijken. Echtscheiding, relatiebreuk en conflicten in de familie, bijvoorbeeld vanwege een erfenis, zijn voorbeelden van conflicten met een belangrijke relationele en emotionele kant én een belangrijke zakelijke en juridische kant. Daarom treden Frits en Maya Bakker in deze zaken meestal – en met succes – samen op als mediators.

‘Vechtscheiding’

Een scheiding is een ‘life-event’, een ‘vechtscheiding’ betekent een leven lang schade voor iedereen

Een gewone scheiding is al niet niks. Beide ex-partners hebben lange tijd nodig om hun leven weer op orde te krijgen. De littekens blijven en hebben soms – helaas – weer effect in een volgende relatie. Het risico van scheiding bij samengestelde gezinnen is nog veel groter dan bij ‘gewone’ gezinnen. Alle reden dus om jezelf en vooral de kinderen een groot plezier te doen door in ieder geval zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Vooral voor de kinderen, want zij zijn het helaas die de rekening betalen van een complexe scheiding (vaak ‘vechtscheiding’ genoemd). Kijk eens bij Villa Pinedo over wat een complexe scheiding voor kinderen betekent en realiseer je dat zij ook als volwassene daarvan nog de ernstige gevolgen ondervinden. Het bekende Youtube filmpje Tears de breuklijn, maakt schokkend duidelijk hoe scheiding voor kinderen uitpakt.

Uit elkaar en dan?

Waarschijnlijk liepen jullie beiden of liep een van jullie beiden al een tijd rond met de gedachte: ‘dit gaat zo verder niet’ en is het hoge woord er nu uit. Jullie willen beiden uit elkaar of een van beiden wil niet verder en de ander moet zich daarbij noodgedwongen neerleggen. Dan komt er ongelofelijk veel op je af en dat in een periode, waarin je door teleurstelling, boosheid, pijn en verdriet, maar ook door allerlei zorgen, eigenlijk niet rustig kunt nadenken. Toch moet er ‘iets’ geregeld worden rond jullie kind of kinderen, rond de woonsituatie en rond het geld dat je nodig hebt om van te leven. Allemaal kwesties die normaal al tot veel spanning leiden, maar al helemaal als je de ander nu even helemaal niet kunt luchten of zien. Alle stellen die uit elkaar gaan lossen deze problemen op hun eigen manier op. Sommigen zijn heel verdrietig dat het niet gelukt is, maar zijn nog wel bereid en in staat om met de ander te praten en afspraken te maken. Anderen zijn zo boos en teleurgesteld (bijvoorbeeld omdat er een ander in het spel blijkt te zijn) dat zij dat niet of nauwelijks kunnen opbrengen. Dat speelt al helemaal, als je door de breuk ook nog moet verhuizen en geldproblemen krijgt. Diep in hun hart weten zij wel dat het voor de kinderen én de beide ex-partners het beste is om de strijdbijl zo snel mogelijk te begraven, maar eerst zal de ander eens goed moeten beseffen wat hij/zij allemaal kapot heeft gemaakt.

Mediation of naar de rechter?

Ongeveer 80% tot 85% van de stellen die uit elkaar gaan (getrouwd, geregistreerd partner of samenwonend) slagen erin om de gevolgen van hun breuk zelf te regelen, in het grootste deel van de gevallen met behulp van een mediator. De andere stellen lukt dat niet. Zij gaan naar de rechter. Het voordeel van mediation is dat je zelf bepaalt wat je wilt afspreken en wat niet. Dat betekent onderhandelen en ‘geven en nemen’, maar je hebt het resultaat in eigen hand. De rechter beslist wat zij of hij het beste vindt en dat kan afwijken van hetgeen jouw eigen voorkeur was. Soms legt de rechter een compromis op, wat jullie allebei niet wilden, omdat geen van beiden de ander een millimeter tegemoet wilde komen. Dat is dan eigenlijk wel zonde. Procedures bij een rechter duren lang, soms erg lang en zijn kostbaar. Mediation is snel – net zo snel als jullie zelf willen – en is in vergelijking tot procederen goedkoop.


Wat moet er worden geregeld?

Als jullie kinderen hebben is het vaak het allerbelangrijkste – en soms ook het allermoeilijkste – om een ouderschapsplan te maken. Ouders van minderjarige kinderen die uit elkaar gaan zijn wettelijk verplicht zo’n plan te maken. In dat plan staat hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld, welke afspraken jullie maken over onderwijs, opvoeding e.d. en hoe de financiële regeling eruit ziet. Voor de kinderen is het enorm ingrijpend dat jullie uit elkaar gaan. Normaal gesproken houden zij van allebei de ouders even veel. Voor jullie zelf geldt al dat je wel afscheid van de partner wilt nemen, maar liever niet de kinderen minder wilt zien. Voor de kinderen geldt nog sterker dat ze jullie allebei niet minder willen zien. Daarnaast willen zij graag dat jullie geen ruzie maken (in ieder geval niet waar zij bij zijn), ‘normaal’ tegen elkaar doen, als jullie elkaar tegenkomen, niet kwaad spreken over de ander en hen niet als boodschapper gebruiken. Een scheiding is zwaar voor kinderen. Talloze kinderen in Nederland lopen blijvende psychische en emotionele schade op door een scheiding. Een goed doordacht ouderschapsplan, waar jullie beiden achter staan kan heel veel ellende voorkomen. Frits Bakker is op dit punt zeer ervaren en getraind. Voor de berekening van de kinderalimentatie maakt Frits Bakker gebruik van het algemeen erkende (en ook door de rechter gebruikte) INA-programma. Als er kinderen zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen jullie afspreken dat de mediator ook met die kinderen spreekt.

Verder draait het vaak om de woonsituatie (wie blijft er in de woning), om de financiële middelen en om de verdeling van alles wat jullie gezamenlijk hebben opgebouwd. Deze kwesties worden in het algemeen geregeld in een (echtscheiding)convenant.

Als er over alles afspraken zijn gemaakt én er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, gaat er een gemeenschappelijk verzoek van beide ex-partners naar de rechtbank om het huwelijk te ontbinden en het convenant en het ouderschapsplan aan de uitspraak te hechten. Daarvoor is de bijstand van een advocaat nodig.

Hoe lang duurt de mediation en wat kost het?

Een standaard mediationgesprek duurt anderhalf uur, maar kan uitlopen tot twee uur. De kosten zijn € 110 (excl. BTW) per uur. Tussen de gesprekken zit vaak 2 weken. Gemiddeld kan een scheiding in 4 tot 7 gesprekken worden geregeld. Het aantal gesprekken hangt sterk af van wat er allemaal speelt en of partijen bereid en in staat zijn elkaar in onderhandeling over en weer ook wat te gunnen. Uit elkaar gaan is erg duur en dus is het belangrijk dat de mediation niet teveel kost. Wij zijn er op gericht zo snel mogelijk resultaat te boeken tegen zo laag mogelijke kosten, maar niemand heeft iets aan een slecht doordachte oplossing op een standaardformuliertje.


Let op: Frits Bakker neemt geen mediations aan op verwijzing van de Raad voor de rechtsbijstand of de rechtbank. Dat is van belang, als je aanmerking komt voor rechtsbijstand en je voor mediation niet meer hoeft te betalen dan de eigen bijdrage.

Waar vindt de mediation plaats?

Mediation kan bij Interactie op kantoor, maar ook bij jullie thuis. Reistijd wordt dan wel als mediationtijd in rekening gebracht.

Rechter en mediator?

Frits Bakker was als familierechter verbonden aan de rechtbank Noord-Holland en is nu nog (frequent) plaatsvervangend rechter. Als mediator past hij compleet andere technieken toe dan als rechter. Als mediator helpt hij jullie bij het praten over wat jullie verdeeld houdt en het zoeken naar oplossingen die jullie zelf goed vinden in jullie situatie. Maar zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn natuurlijk in beide gevallen gelijk. Als de mediation mislukt en jullie naar de rechter gaan, zul je op de rechtbank nooit met Frits Bakker als rechter te maken krijgen.

Ik wil wel, maar mijn (ex-)partner wil niet.

Mediation is voor beide partijen helemaal vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen. Soms is het koudwatervrees. Dan helpt het misschien om een kort verkennend gesprek te vragen. Als duidelijk is wie de mediator is en wat je met mediation kunt, lukt het vaak wel om jullie allebei mee te krijgen. Soms is de ander bang dat het niet eerlijk zal gaan in het gesprek. Dan kan het helpen dat er twee mediators zijn – een man en een vrouw – waardoor er soms meer gevoel van gelijkheid ontstaat.

Ik heb een klacht

Meer informatie

Spoed afspraak

0647004727

CONTACT

Kamperlaan 180

2012 JA Haarlem

0647004727

Interactie.contact@gmail.com

KvK: 70203636

BTW: 858189458

SPOED AFSPRAAK MAKEN:

Wij respecteren uw persoongegevens. Daarom maakt Interactie geen gebruik van een contactformulier. Contact opnemen met Interactie kan via de mail, bellen of per sms.

Therapie: 0647004727

Mediation: 0623461304