Mediation

Bemiddelingsdeskundige 

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij de neutrale en onpartijdige mediator (bemiddelingsdeskundige) de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel daarbij is dat partijen zelf vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming komen. De titel ‘mediator’ is op dit moment nog niet wettelijk beschermd. Iedereen mag zich mediator noemen, maar lang niet iedereen die zich mediator noemt, is daarvoor ook echt opgeleid en beschikt over de kwaliteiten om die taak te verrichten. Daarom kun je het beste een mediator nemen die is aangesloten bij een van de mediatorsverenigingen, zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Vereniging FamilierechtAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars (Vfas). Mediators die zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn) zijn goed opgeleid, geëxamineerd, voldoen aan hoge kwaliteitseisen en houden zich aan een gedragscode.

Hoe werkt mediation?

Los je conflicten op

Veel conflicten kunnen we gelukkig ‘gewoon’ zelf oplossen. We doen dat door het gesprek aan te gaan en de ander te vertellen wat ons dwars zit en wat wij graag willen bereiken. De ander wil meestal ook het conflict graag oplossen en vertelt ons dan weer wat hem of haar op het hart ligt en wat zijn of haar belangen zijn. Er worden over en weer wat suggesties voor oplossingen gedaan en met wat geven en nemen komen we er dan (soms) gemakkelijk uit. Voorwaarde voor dit alledaagse proces is dat wij met de ander kunnen communiceren. In die communicatie gaat het echter soms heel erg mis en dan wordt het erg lastig toch nog een oplossing in een goed gesprek te vinden.

Wat kan je doen?

‘winnen en verliezen’

Wat kun je dan doen? Je kunt het er bij laten zitten. Dat voelt vaak niet goed en als je nog vaker met die ander te maken hebt, is de kans groot dat het conflict later toch weer naar boven komt. Je kunt je conflict ook voorleggen aan de rechter of een andere geschilbeslechter. Beide partijen zetten hun standpunt uiteen en de rechter neemt een voor partijen bindende beslissing. Het is altijd maar de vraag of het conflict daarmee ook echt is opgelost. Het feit dat er een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ is vormt soms alweer de basis voor het volgende conflict. Tenslotte kun je ook het heft in eigen handen houden en samen met de ander tot de beste oplossing proberen te komen, waarbij je een mediator gebruikt om de vastgelopen communicatie weer op gang te krijgen. De mediator helpt om de echte belangen op tafel te krijgen en samen te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen effectief zijn. Vaak komen partijen zelf tot hele verrassende oplossingen, waaraan vooraf nog geen van beiden had gedacht.

Ik heb een klacht

Meer informatie

Spoed afspraak

0647004727