Zakelijke mediation

Conflicten zijn inzet algemeen heftiger naarmate er meer sprake is van relaties tussen partijen. Natuurlijk is er ook in zakelijke conflicten sprake van emoties, maar de relationele component maakt het lastiger om met een rationele en zakelijke benadering naar een conflict te kijken. Conflicten binnen een maatschap of vennootschap, maar mensen jarenlang in vertrouwen met elkaar hebben samen gewerkt, conflicten in de familie, bijvoorbeeld vanwege een erfenis, en bovenal conflicten bij scheiding zijn veel voorkomende voorbeelden van conflicten met een belangrijke relationele en emotionele kant.

Frits Bakker

Snelheid, flexibiliteit en neutraliteit.

Frits Bakker heeft 20 jaar ervaring als bestuurder van complexe professionele organisaties. Hij was voorzitter van het bestuur van 2 rechtbanken (organisatie met een omvang van ca. 900 fte en een budget van ca. € 75 mio.) en was 6 jaar voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, die deels de gehele rechterlijke organisatie in Nederland bestuurt (ca. 9.000 fte en een budget van € 1 mld.) en deels op die organisatie toezicht houdt. Daarnaast was hij voorzitter van verschillende Raden van toezicht, zowel in de zorg, als in het onderwijs.

Dit maakt hem zeer geschikt voor mediation in conflicten die binnen de bestuurskamer spelen, in de Raad van bestuur, in de Raad van commissarissen of in het bestuur van de maatschap. In deze conflicten spant het erom. Zonder schade en zonder media-exposure moet het conflict snel en effectief worden beslecht in het belang van de continuïteit. Snelheid, flexibiliteit en neutraliteit zijn hier essentieel en daarop kan worden gerekend.

Ik heb een klacht

Meer informatie

Spoed afspraak

0647004727