Interactie.contact@gmail.com

Onze werkwijze

De filosofie van Interactie vindt men terug in de naam. Maya en Frits Bakker geloven erin dat het in heel veel gevallen mogelijk is in verstoorde relaties weer een brug te bouwen. Dat gebeurt door de communicatie, de interactie weer op gang te helpen. Ieder vanuit hun eigen achtergrond hebben zij op dat gebied een schat aan

ervaring opgebouwd. Van deze ervaring willen zij anderen laten profiteren. Dat doen zij ieder op hun terrein – therapie en mediation – maar zo mogelijk ook

gezamenlijk, als verder gaan alleen mogelijk is, als zowel de wat meer zakelijke conflicten uit de wereld zijn, als de onderlinge relatie weer is verbeterd.

Uniek concept

Samen hebben zij iets unieks aan te

bieden: therapie-mediation. In een aantal bijeenkomsten richten zij zich samen op herstel van conflict én relatie. Hierbij is zowel aandacht voor herstel van de persoonlijke interactie, als voor herstel van het zakelijke conflict. Want als het conflict uit de weg is geruimd, kan men vaak ook in de persoonlijke relatie weer verder en omgekeerd: als men weer verder kan in de persoonlijke relatie, is het vaak makkelijk om een conflict op te lossen.

Maya Bakker

Richt zich met Interactie-therapie op

het liefdevol helen van partnerrelaties die problematisch verlopen of zelfs

dreigen stuk te lopen. Daarbij zet zij EFT-therapie in. Maar ook richt zij zich op het helen van relaties binnen het gezin, als ruzie met pubers en

machteloosheid in de opvoeding ongewild zijn gaan domineren.

”Communicatie”

Het zijn gevleugelde woorden: ‘Het ligt aan de communicatie’. Maar heel vaak lígt het ook echt aan de communicatie en kunnen goedwillende en weldenkende mensen met een beetje hulp

(van Interactie) zélf hun problemen oplossen! Interactie observeert, communiceert en

leert communiceren, helpt en bemiddelt. Interactie geeft inzicht en lost op.

Frits Bakker

Richt zich met Interactie-mediation op het oplossen van concrete conflicten door middel van hoogwaardige mediation. Zijn expertise ligt op het terrein van conflicten in ‘the boardroom’, binnen Raden of Colleges van bestuur en Raden van commissarissen/Raden van toezicht, maar specifiek ook op het terrein van civiele recht en familierecht. Met Interactie-toezicht richt hij zich op toezichthoudende activiteiten, ook als interim-toezichthouder.