Interactie.contact@gmail.com

Tarieven

Therapie & Mediation

Interactie-therapie

Relatietherapie: €100,- per uur

Gezinstherapie: €100,- per uur

Individuele therapie: €100,- per uur

Therapiecoaching: €100,- per uur

Duur: gemiddeld anderhalf uur

Interactie-mediation

Familiemediation: €100,- per uur

Zakelijke mediation: €100,- per uur

Therapie-mediation: €200,- per uur

Duur: gemiddeld anderhalf uur

Verzekering en vergoeding

Interactie-therapie wijst er met nadruk op dat relatie- en gezinstherapie soms ook wordt aangeboden in het kader van reguliere (geestelijke) gezondheidszorg en/of jeugdzorg. Bij interactie kiest u voor een particuliere voorziening, waarvan de kosten niet worden gedekt door uw basisverzekering of door een overheidsvoorziening. Wel worden de kosten van therapie soms gedekt onder een aanvullende

zorgverzekering. U kunt navraag doen bij uw zorgverzekeraar of therapie door een bij het NVPA aangesloten therapeut wordt vergoed.

Interactie-mediation wijst er met nadruk op dat familiemediation soms ook wordt aangeboden en vergoed in het kader van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden.

Reistijd en reiskosten

Therapiesessies vinden in beginsel plaats in Haarlem. In bijzondere gevallen is huisbezoek mogelijk. Reistijd wordt als werktijd berekend. Reiskosten worden niet daarnaast apart

berekend.


Mediationsessies kunnen in Haarlem of elders plaats vinden. Bij mediation op locatie geldt

reistijd als werktijd. Reiskosten worden niet daarnaast apart berekend.

Waar noodzakelijk voor het goede verloop van de mediation worden werkzaamheden zoals dossierstudie, berekeningen e.d. afzonderlijk tegen het uurtarief in rekening gebracht.

Privacy

Omdat Interactie-therapie strikt particulier is blijven uw gegevens strikt vertrouwelijk en kunnen deze niet ter kennis komen van een overheidsinstantie,

zoals gemeente, uitkeringsinstelling e.d. of van een werkgever.

Wat vinden onze cliënten

‘Ik voelde me direct veilig. Daardoor ontstond er ruimte om me open te stellen.

Ik was na afloop verbaasd dat ik zoveel verteld had, want ik ben geen prater.

Het ging gewoon vanzelf.’

Anonieme cliënt | Interactie-therapie

Wat vinden onze cliënten

‘Ik vond het prettig dat Maya heel invoelend is, maar toch ook duidelijk.

Zij waait niet met alle winden mee en gaf mij goede handvatten om verder te kunnen.

Eigenlijk was ik al na 1 sessie een stuk verder gekomen.’ 

Anonieme cliënt | Interactie-therapie

Wat vinden onze cliënten

‘Wat mij vooral beviel in de aanpak is de combinatie van rust, natuurlijke autoriteit en de manier waarop alles werd geordend. Zonder dat ik werd opgejaagd kon ik mijn verhaal doen en veel dingen vielen vervolgens op hun plek’.

Anonieme cliënt | Familiemediation