Interactie.contact@gmail.com

Over Interactie

Achtergrond:

Mijn naam is Frits Bakker. Na mijn rechtenstudie en promotie ben ik rechter geworden. Ik heb als rechter ervaring opgedaan in het civiele recht (waaronder ook kort geding), het strafrecht en het familierecht. Sinds 1993 combineer ik rechterlijk werk met bestuurlijk werk binnen de Rechtspraak en sinds 2012 ben ik full time bestuurder bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag.

Wat kan ik voor je doen?

Op dit moment combineer ik mijn bestuurlijke taak met een toezichthoudende functie, die ik uitoefen binnen het verband van Interactie. Per 1 januari 2019 ben ik (weer) familierechter in de rechtbank Noord-Holland. Daarnaast ben ik sinds 2018 geregistreerd als Mfn registermediator.Mijn passie is om de komende jaren mijn probleemoplossend vermogen in te zetten als mediator én als rechter.

Achtergrond:

Mijn naam is Maya Bakker-Clous. Ik ben NVRG-geregistreerd gezinstherapeut en partnerrelatietherapeut en gevorderd EFT-therapeut. Ik heb langdurige ervaring als therapeut bij een GGZ-instelling. Daarnaast heb ik de opleiding tot mediator gevolgd.Ik werk zowel met paren, als met gezinnen. Mijn uitgangspunt als systeemtherapeut is dat wij samen zoeken naar het grotere geheel en niet alleen naar het individueel belang of het individuele probleem. Mijn rol daarbij is die van onpartijdige begeleider. Als er sprake is van een concreet conflict zet ik mediation technieken in om de deelnemers te begeleiden in het proces van conflictoplossing.

Een onderdeel van mijn werk is tenslotte het begeleiden van gezinnen en relaties, waarin er sprake is van transgenderproblematiek.

Wat kan ik voor je doen?

Soms raken we elkaar kwijt. De prachtige band die we hadden met elkaar kunnen we ineens niet meer zien, vinden of voelen. De verwijdering slaat toe zonder dat je het wilt. Al in heel veel gevallen heb ik stellen of gezinnen geholpen die band te hervinden en te helen. Dat is hard werken, maar de moeite waard.Ik gebruik daarbij verschillende technieken, waaronder EFT. In EFT leren we emoties weer te voelen, uit te spreken en te herkennen en stappen we uit onze platgetreden communicatiepatronen. Als de veiligheid er weer is, kan de relatie weer versterkt en hersteld worden.Soms is de band door conflict flink verstoord geraakt en is de belangrijkste behoefte dat conflict uit de weg te ruimen, zodat je weer verder kunt – ook met elkaar. Dan kan ik je bij het vinden van een oplossing voor het conflict  begeleiden als mediator.

Wij staan geregistreerd bij: