Interactie.contact@gmail.com

Relatietherapie & Mediation

Wij kunnen helpen

Wat kunnen we voor jou doen?

Relatietherapie

Je hoort het overal: ‘je moet aan je relatie werken’, maar we zijn ons dat toch niet altijd voldoende bewust. Werk, gezin, familie en vrienden slokken ons op en aandacht voor de relatie schiet er dan bij in. Je maakt onvoldoende tijd voor elkaar, je komt niet meer genoeg tot gesprek en je doet niet meer die leuke dingen samen. Als je in die negatieve spiraal belandt, is het zaak tijdig aan de bel van de

therapeut te trekken.

EFT-therapie

In de therapie krijg je te zien welke negatieve interactiepatronen zijn ontstaan in je relatie. Sue noemt dat wel de ‘dans’ waardoor je (in een negatieve spiraal) wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Een EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die ‘dans’.

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. Onderzocht wordt hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden.

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over de onderlinge interactie tussen de leden van het gezin.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij de neutrale en onpartijdige bemiddelaar de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleidt.

Het doel? Dat partijen zelf tot een gezamenlijk besluitvorming komen.

Familiemediation

Het leven van de beide partners en de kinderen staat op zijn kop. Er is zoveel wat geregeld moet worden en dat met iemand waarmee je dat juist niet wilt. Toch moet het gebeuren. Samen met de mediator zet je alles op alles om een complexe scheiding te voorkomen.

Zakelijkemediation

Conflicten die binnen de bestuurskamer spelen, in de Raad van bestuur, Raad van commissarissen of in het bestuur van de maatschap. In deze conflicten spant het erom. Zonder schade en zonder media-exposure moet het conflict snel en effectief worden beslecht.

Observeert, communiceert, helpt en bemiddelt.

Interactie.net heeft iets unieks: therapie-mediation. In een aantal bijeenkomsten richten wij ons op herstel van conflict én relatie. Hierbij is zowel aandacht voor herstel van de persoonlijke interactie, als voor herstel van het zakelijke conflict. Want als het conflict uit de weg is geruimd, kan men vaak ook in de persoonlijke relatie weer verder en omgekeerd.

Wie zijn wij?

Interactie is een samenwerkingsverband van relatie- en systeemtherapeut Maya Bakker-Clous en Rechter en bestuurder Frits Bakker

Frits Bakker

MFN-Registermediator

Mijn passie is om de komende jaren mijn probleemoplossend vermogen in te zetten als mediator én als rechter.

Maya Bakker-Clous

Relatietherapeut

Soms raken we elkaar kwijt. De prachtige band die we hadden met elkaar kunnen we ineens niet meer zien, vinden of voelen.

Wat vinden onze cliënten

‘Ik voelde me direct veilig. Daardoor ontstond er ruimte om me open te stellen.

Ik was na afloop verbaasd dat ik zoveel verteld had, want ik ben geen prater.

Het ging gewoon vanzelf.’

Anonieme cliënt | Interactie-therapie

Wat vinden onze cliënten

‘Ik vond het prettig dat Maya heel invoelend is, maar toch ook duidelijk.

Zij waait niet met alle winden mee en gaf mij goede handvatten om verder te kunnen.

Eigenlijk was ik al na 1 sessie een stuk verder gekomen.’ 

Anonieme cliënt | Interactie-therapie

Wat vinden onze cliënten

‘Wat mij vooral beviel in de aanpak is de combinatie van rust, natuurlijke autoriteit en de manier waarop alles werd geordend. Zonder dat ik werd opgejaagd kon ik mijn verhaal doen en veel dingen vielen vervolgens op hun plek’.

Anonieme cliënt | Familiemediation